#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nữ nhân viên trẻ đã lén chốn việc đi vệ sinh và đã bị tên quản lý đó biết được. Tên quản lý đã mò theo ngay khi thấy nữ nhân viên vào nhà vệ sinh. Tên quản lý đã bắt nữ nhân viên quay lại nhà vệ sinh và sau đó hiếp dâm. Nữ nhân viên đã bị cưỡng bức phải làm cho con cặc của tên quản lý được thỏa mãn. Con cặc của tên quản lý tống vào miệng lấp đầy bên trong làm cho nữ nhân viên nghẹn cả thở. Tên quản lý sung sướng không ngừng nhấp vào miệng của nữ nhân viên. Và sau đó là con cặc đâm vào lồn nhấp liên tục cho đến khi tên quản lý được thỏa mãn lên đỉnh dâm dục

Diễn viên tham gia phim

N/A